Kontaktikeskuse logo

MÜÜGIVÕIMALUSED

Meetodid, kuidas võtta kõnekeskuse abiga müügist maksimum.

TELEFONIMÜÜK

 

Professionaalsel tasemel müügitöö on olnud meie kõnekeskuses alati kesksel kohal. Tänu nõudlikele klientidele oleme omandanud kogemused, mis aitavad meil teostada erinevaid telemarketingi teenuseid konkurentidest kvaliteetsemalt ja efektiivsemalt.

Töös kasutatav täpne kliendihaldustarkvara aitab pidada kinni kõigist kokkulepetest ja lubadustest. Saad jooksvalt jälgida müügi efektiivsust, tulemusi ja soovi korral kontrollida kõnede sisulist kvaliteeti.

 

Täna on meie teenustevalikus esindatud erinevad müüki toetavad teenused, näiteks: 

 

 • andmebaaside koostamine ja uuendamine

 • turu-uuringud

 • rahulolu-uuringud

 • müügistrateegiate konsultatsioon

 • potentsiaalsete klientide eelselekteerimine

 • müügikohtumiste eelkokkulepped

 • otseturundus-müük

 • konsultatiivne telefonimüük

 • juurdemüük olemasolevatele klientidele

 • tervituskõned

 • meenutuskõned (võlglastele)  

 

Müügiga seotud tegevuste sisse ostmine kõnekeskusest võib aidata oluliselt suurendada müüki nii olemasolevatele kui uutele klientidele. Aitame suurendada käivet läbi efektiivsete müügi sulgemistehnikate, samuti anname hea meelega nõu muude müügiprotsessi etappide osas. 


Vajadusel selgitame välja, millega su kliendid rahul on, millega ei ole ja mida nad vajavad. Lisaks suurenenud müügivõimalustele saad seeläbi olulist infot, mis aitab täita klientide soove ja hoida või parandada kliendisuheid.
 

ANDMEBAASID

Uusi kliente on vaja, aga kuidas neid leida? Teostame suuremahulisi veebiküsitlusi, tänu millele saame koostada sulle kvaliteetse andmebaasi otseturunduse või telemarketingi teostamiseks. Saad meilt näiteks telefoninumbrid või postiaadressid vajaliku sihtrühma jaoks.

 

Aeg-ajalt on vaja ka kliendiandmebaase värskendada, küsida üle andmeid. Seda saab edukalt teha telefoni teel, et vältida nt veebiküsimustikust tulenevaid vigu ja möödarääkimisi. „Päris“ inimesega rääkimine annab alati täpsema ja korrektsema tulemuse.

 

MEENUTUSKÕNED VÕLGLASTELE

Juhtub, et klient ei tasu arvet tähtajaks.

Kui selliseid kliente on palju, on raske nendega mõistlikult ja tulemuslikult kontakti saada.

 

Oleme saavutanud väga häid tulemusi võttes klientidega ühendust telefoni teel.  Meenutame sõbralikult ja inimlikult maksmata arve tagajärgi – inkassovajadusega klientide hulk väheneb oluliselt ning paljud kliendid on lausa tänulikud, et seekord ei tulnud kõne veel inkassofirmalt.

 

UURINGUD

Kui on vaja uurida oma klientide või ka laiema sihtrühma arvamusi ja käitumistrende, aga miks mitte ka rahulolu, tasub teostada uuring või küsitlus. Telefoni teel on võimalik jõuda üsna lühikese aja jooksul vajadusel ka suure osani elanikkonnast.

 

Oleme erinevate küsitluste läbiviimisega tegelenud pikka aega. Meie koolitatud ja kogemustega telefoniküsitlejad viivad läbi uuringuid nii elanikkonna kui ettevõtete seas.

 

TESTOSTUD ehk MYSTERY SHOPPING

Testostude sooritamine või testkülastuste läbi viimine enda ettevõtte sees aitab mõõta klienditeeninduse taset. Meie koolitatud testostjad/testkliendid pöörduvad sinu ettevõttesse kui tavakliendid ning kaardistavad selle käigus klienditeenindusprotsessi erinevaid tahke. 

 

Tulemuseks on detailne kokkuvõte klienditeeninduse tasemest, kvaliteedist ja kitsaskohtadest.

 

 

AITAME MÜÜGIGA KUI...


"Tahame müüki kasvatada, kuid häid müüjaid on võimatu leida..."


"Me ei ole otsemüüki kunagi proovinud, soovime professionaalidega koostöös näha, mis tulemuse see annab..."
 

 

"Oleme oma kliendibaasi läbi töötatud ning tahame nüüd leida juurde uusi kliente, aga ei tea kuidas nendeni jõuda..."
 

"On hea teada, et müügiga tegelevad oma ala professionaalid..."