Kontaktikeskuse logo

KLIENDITEENINDUSE LAHENDUSED

Iga teenus on kombinatsioon erinevatest lahendustest,
et sobituda sinu firma vajaduste ja eesmärkidega.

TELLIMUSTE VORMISTAMINE

 

Kõikvõimalike ostude tegemine mugavalt kas kodust või kontorist on muutunud väga tavaliseks ka Eestis. Paljudel juhtudel soovib klient aga siiski ostu tegemisel suhelda otse teenindajaga.

Telefoni teel saab anda detailsemat lisainfot, soovitada lisatooteid, kummutada kahtlusi ja viia lõpule ka müügitehingu. Suhtlemine professionaalse müügiteenindajaga annab kliendile kindluse ja rahulolu kulutuse tegemisel. 

 

 • Tellimuste vormistamine telefoni teel

 • Lisatoodete ja -teenuste müük kõne käigus 

 • Lahkuvate klientide kinnihoidmine

 • Kirjalike tellimuste sisestamine

 • Tellimuste vastuvõtmine võib olla osa täisklienditeeninduse teenusest, mille puhul teenindaja näeb ka kliendi tellimuste ajalugu, makseinfot jms

 

 

MÜÜK TEENINDUSE AJAL

 

Klienditeenindus ei ole enam ammu pelgalt kliendi küsimustele vastamine. Klienditeeninduse käigus tuleb tagada kliendi rahulolu, mõista vajadusi ja ületada ootusi.

 

Teeninduse eesmärk on otseselt või kaudselt alati ju müük. Müügiga seotud tegevuste sisse ostmine võib aidata sinu ettevõttel oluliselt suurendada müüki nii olemasolevatele kui uutele klientidele.

 

Oskuslik lisamüük suurendab nii kliendi kui ka sinu ettevõtte rahulolu. Koolitatud ja kogenud teenindajad tutvustavad kliendile lisavõimalusi või lisatooteid, pakkudes kõige mõistlikuma lahenduse ja hinna kliendi vajadustest lähtuvalt. Võidavad kõik.

 

 

 

INFOTELEFON

 

 • Klient saab teenindajalt peamiselt infot, näiteks sõidugraafikute, kasutustingimuste vms kohta, aga teenustevalikus on ka üldine infotelefon, kust võib küsida kõike

 • Infot väljastatakse vastavalt online-programmis reaalajas muutuvatele juhistele, et kõik teenindajad töötaksid samade reeglite järgi ja muutuv info jõuaks juba jõustumise hetkel ka kliendini

 • Hea lahendus juhul kui sinu töötajad peavad vastama küsimustele ja päringutele, mis on päevast-päeva üsna sarnased - teenuse sisse ostmine säästab oluliselt sinu spetsialistide tööaega

 

 

KLIENDITUGI

 

 • Täisklienditeenindus - meie oleme sinu klienditeeninduse osakond, algusest lõpuni - klient saab lahenduse igale küsimusele

 • Osaline teenindus - tüüpilisemad küsimused saavad vastuse kõnekeskuse teenindajalt, spetsiifilisemad teemad suuname sinu ettevõtte spetsialistile

 • Tehniline tugi - kasutamisel juhendamine ja tõrkeabi, tõrketeadete vastuvõtmine ja edastus, klient saab info kuidas edasi toimida 

 • Ülevool - kui kõik liinid on kinni või kedagi pole kontoris, suunduvad kõned automaatselt meie teenindajatele, kes on olemas just siis kui vaja 

 

 

 
 

SEKRETÄRITEENUS

 

 • Iga telefonikõne peab saama vastatud nii, et klient ei peaks uuesti ise ühendust võtma

 • Kõnekeskuse sekretär suunab kõne või võtab kliendilt teate ja edastab selle õigele inimesele sinu ettevõttes

 • Klient saab kohe kõne käigus ka peamise info nagu lahtiolekuajad, aadressi jms

 

 

DISPETŠERTEENUS

 

 • Avarii-, kahju- ja rikketeated registreeritakse ja antakse edasi valvetehnikutele, kes väljakutsele reageerivad

 • Teated registreeritakse ning need püsivad aktiivsena kuni märgitakse lahendatuks

 • Kliendid saavad teenindajalt info ning juhised, kuidas edasi toimida

 

 

 

TAGASI HELISTAMINE 

 

Kiire kõnele vastamine on kõnekeskuses esmaseid prioriteete. Siiski võib tekkida olukordi, kus klient mingil põhjusel ise kõne katkestab või otsustab helistada tagasi endale sobivamal ajal.

 

Üks meie klienditeenindust toetavatest teenustest on sellistele klientidele tagasi helistamine. Samuti saame anda ootejärjekorras olevale kliendile endale võimaluse valida tagasihelistamine. Kui teenindaja vabaneb, näeb ta märguannet ja helistab kliendile esimesel võimalusel, et uurida - kuidas saame aidata.

 

 

BACK-OFFICE TEENUS

 

Rutiinsed tööd võivad olla tapvad. Olgu neid töid siis nii palju, et ei jõua ära teha või nii vähe, et kipuvad ununema.

Selliste tööde jaoks leiad ideaalse lahenduse meie kõnekeskusest - midagi ei unune ja kõik saab õigeks ajaks tehtud.

Skaneerimine, printimine, markide kleepimine, kirjade postitamine, e-kirjade ja sms-de saatmine, aga ka kirjade avamine, andmete sisestamine ning andmebaaside korrastamine on vaid mõned näited, millega meie back-office igapäevaselt tegeleb.

 

 

 

VEEBIVESTLUSTE HALDAMINE

 

Chat ehk veebivestlus on üha suuremat populaarsust koguv kliendipöördumiste kanal, hõlmates ka kliendisuhtlust läbi sotsiaalmeedia, kus klient ootab vastust kohe.

 

Samamoodi nagu vastame telefonikõnedele 24/7, on meie teenindajad valmis igal ajal vastama klientidele ka veebivestluse vormis.

 

 

(E-)KIRJADE HALDAMINE

 

Ükskõik milline on sinu ettevõtte standard – kas e-kirjale või miks mitte ka tavakirjale tuleb vastata 2 tunni, 2 tööpäeva või nädala jooksul – suudame meie selle standardi tagada.


Infot valdavad pädevad teenindajad jälgivad postkasti ning vastavad klientide päringutele vastavalt nõuetele, inimlikult ja sõbralikult.

 

 

KAMPAANIATELEFON

 

 • Turunduskampaania tugitelefon kindlaks perioodiks

 • Võimalik väljastada infot, registreerida andmeid vms, mida kampaania parasjagu nõuab

 • Kõnele vastamine kampaania loosungiga, võitjatele info jagamine võidu kättesaamise kohta, kampaaniatingimuste selgitused jms

 

 

TULEME APPI KUI...

 

“Klienditeenindus on oluline, kuid tegelikult pole see meie firma põhitegevus…”

 

“Klientidel on nii palju küsimusi ja mu töötajad räägivad kogu aeg telefoniga, aga nende põhitöö jääb tegemata…”

 

"Meil on kõige kvaliteetsem teenus ja kõige pädevamad tehnikud, aga kliendiga rääkimine ei ole nende kõige tugevam külg…"

 

“Me peame päevad läbi vastama samadele küsimustele, seda võiks teha lausa masin...”


"Me kaotame olulisi kliente, sest me ei jõua kõigi tellimusi vastu võtta…"