Loosimängu mängureeglid

 

 1. Loosimängus osalemiseks tuleb võtta osa „suuhügieeni teemalisest“ veebiküsitlusest.

 2. Osalemiseks ei ole vajalik ostu sooritamine ning ostu sooritamine ei suurenda võiduvõimalusi.

 3. Võit on lubatud tühistada, kui võitja ei vasta nõuetele. Sellisel juhul tuleb loosimine uuesti.

 4. Loosimängus osalemiseks:

  1.  tuleb täita suuhügieeni teemaline veebiküsitlus täies ulatuses ning jätta küsitlusele enda korrektsed kontaktandmed.

  2. tuleb nõustuda privaatsuspoliitika tingimustega

  3. osaleja peab olema täisealine

  4. osaleja elukoht peab olema Eesti
    

 5. Loosimängu auhind on 200€ Sportlandi kinkekaart

 6. Loosimängu võitja kuulutame välja Fuxi facebooki lehel 15.06.2020

 7. Loosi võitja väljaselgitamine toimub random.org juhusliku valiku teel. Osalejad järjestatakse nimekirja küsitluse täitmise aja järgi ning random.org valib suvalise numbri sellest nimekirjast.

 8. Loosimises osalejad annavad loa enda küsitlusel täidetud vastuseid kasutada Kontaktikeskus OÜ ettevõtte sisese tooteportfelli täiendamisel.

 9. Võidu tõenäosus sõltub küsitlusel osalejate arvust.

 10. Korraldaja kontakt info@kontaktikeskus.ee

 

 

Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Kontaktikeskus OÜ. Reg. Nr. 11724971; Tallinn, Parda 8 10151.

E-mail info@kontaktikeskus.ee

 

Töödeldavad isikuandmed

Ees-ja perekonnanimi:

Telefoni number;

Vanus.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse toote müügipakkumise tegemiseks. Vanust kasutatakse selleks, et välistada alaealised isikud Eestis.

 

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub inimene nõusoleku alusel.

 

Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Isikuandmed jäävad Kontaktikeskus OÜ ja SuperLiving Products LTD kasutusse kuni inimene pole tagasi võtnud luba või soovinud enda andmeid kustutada.

 

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kogutud isikuandmetega saab inimene tutvuda kirjutades info@kontaktikeskus.ee e-mailile päringu. Sama e-maili kaudu saab avaldada soovi enda andmed kustutada.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel info@kontaktikeskus.ee

 

Säilitamine

Andmed säilitatakse müügipakkumise tegemise eesmärgi 6 kuu jooksul.

 

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@kontaktikeskus.ee
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 2 nädala jooksul.

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (info@kontaktikeskus.ee).

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@kontaktikeskus.ee . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).