Kontaktikeskuse logo
Meie suhtleme nii, et sinu klient armastab sind - saad suunata energia oma põhitegevusalale.​

24/7 KÕNEKESKUSE TEENUSED

Klienditeenindus või telefonimüük ei ole tõenäoliselt sinu ettevõtte põhitegevusala, vaid vahend soovitud eesmärkide saavutamiseks. Usalda meid ja sinu klientidega tegelevad koolitatud ja kogemustega inimesed - iga päev, professionaalsel tasemel. 

 

Kontaktikeskuse prioriteet on suhtlemine klientidega, teiste ettevõtete klientidega. Töötame efektiivselt ja tulemuslikult sinu eesmärkide heaks - saad suuremad müüginumbrid ja rohkem rahulolevaid kliente.

 

Teenindame sinu kliente paremini kui sa ise seda teeksid. 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.

SINU KASUD!

Kõnekeskuse professionaalid: nii klienditeenindust kui telefonimüüki teostavad teeninduseksperdid, kes peavad igas olukorras silmas kliendi vajadusi ja rahulolu. 


Pidev treening: kõrge taseme hoidmiseks on õppimine ja enesetäiendamine nii telefonimüüjate kui teenindajate töö püsiv osa. Igapäevase tagasisidekoolitusena toimub ka kõnesalvestuste analüüs.

 

Läbipaistvus ja kiirus: teenindame sinu kliente reaalajas uueneva info järgi. See tagab, et kõik muudatused jõuavad kohe töötajani ja kliendini jõudev info on alati korrektne. 

 

Kogemused: meil on kogemused väga erinevate, lihtsamate ja ka väga keeruliste klienditeeninduse ja telemarketingi lahenduste kaardistamisel, loomisel ja rakendamisel. Meie teenuseid kasutab üle 50 kohaliku ja rahvusvahelise ettevõtte.

Professionaalne müügimeeskond: meie tulemustele ja kvaliteedile orienteeritud müügimeeskond saab hakkama iga kõnega. Kõigis kontorites on oma müügitreenerist tiimijuht, kes jälgib, et kõned oleksid teostatud professionaalselt ja efektiivselt. 

 

Tulemused: sinu müügitulemused paranevad märgatavalt tänu meie ekspertteadmistele ja asjatundlikele müügistrateegiatele. Tagame parima müügitulemuse konkurentidest efektiivsemalt. 

 

100% digitaalne kõnesalvestus: salvestame oma kõnekeskuses kõik kõned, vajaliku info leiame teenuse või teenindaja lõikes kiiresti. Teenuse kvaliteet ja sisu on kontrollitav ning läbipaistev.

 

Raportid: statistiline info kõnede ja kõneminutite hulga, kõnede pikkuse ja muude parameetrite kohta saabub sinu postkasti regulaarselt.

 

Enam kui 50 juhtivat brändi on juba usaldanud oma kliendid meie hoolde.
raha24-logo-slogan-est.jpg